O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Radosław Witkowski po raz kolejny nie uzyskał wotum zaufania

W dniu 26 czerwca 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski przedstawił ponad 300 stronicowy raport o stanie miasta w 2022 r. Po raz kolejny nie uzyskał wotum zaufania.

Dokument został zaprezentowany w wersji elektronicznej. Nad raportem piecze sprawował sekretarz miasta Michał Michalski.

Wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska mówiła o dokładaniu pieniędzy do wynagrodzeń na oświatę z lokalnego budżetu. Wiceprezydent Mateusz Tyczyński zreferował inwestycjezw 2022 r. Kilka słów o ważnych sprawach publicznych powiedziała wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

Po wyczerpującej dyskusji na temat dokumentu odbyło się głosowanie odnośnie przyjęcia raportu za 2022 r. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: 12 z nich było za udzieleniem absolutorium, a 12 było przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Prezydent już kolejny raz nie uzyskał absolutorium.

Ciężkie warunki ubiegłorocznego budżetu miasta. Prezydent komentuje