Kultura i rozrywka Radom i okolice Uncategorized

Wręczono kanadyjskie stypendia dla radomskich uczniów

Fot. UM

Już siedemnasty raz wręczono kanadyjskie stypendia dla radomskich uczniów od fundacji Polish Orphans Charity.

Stypendium artystyczne im. „Polish Orphans Charity” jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy. Już siedemnasty raz wręczono je uczniom radomskich szkół którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Stypendium może być wykorzystane przez stypendystę tylko i wyłącznie na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach artystycznych.

źródło : Radosław Witkowski