Inwestycje Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

W Kozienicach powstanie Centralna Dolina Wodorowa. Podpisano list intencyjny

W Kozienicach powstanie Centralna Dolina Wodorowa. Podpisano list intencyjny. Na uroczystości pojawiła się m.in. minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

W Kozienicach powstanie Centralna Dolina Wodorowa. Podpisano list intencyjny. Na uroczystości pojawiła się m.in. minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

W poniedziałek, 17 lipca 2023 roku w Elektrowni ENEA Kozienice odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy Centralnej Doliny Wodorowej.

Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, obejmujący całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od konstrukcji elektrolizerów, które przekształcają energię elektryczną w wodór, a następnie przechowują ten wodór, aż do wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej.

Bloki gazowe, które powstaną w Kozienicach, będą gotowe na współspalanie zielonego wodoru

Centralną Dolinę Wodorową mają tworzyć podmioty z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i południowego Mazowsza. W Polsce istnieje siedem dolin wodorowych (dolnośląska, mazowiecka, podkarpacka, śląsko-małopolska, pomorska, wielkopolska i zachodniopomorska), oraz jeden Centralny Klaster Wodorowy.

– W Kozienicach rozpoczęła się budowa bloków energetycznych w technologii gazowo-parowej. Bloki te będą przygotowane również do wykorzystania niskoemisyjnego wodoru. Innym ważnym odbiorcą paliwa wodorowego w Centralnej Dolinie Wodorowej stanie się przemysł ceramiczny, który zużywa ten surowiec w procesach produkcyjnych. Warto wspomnieć też o potrzebie dekarbonizacji transportu dużych ośrodków miejskich, takich jak Kielce czy Radom, a także transportu w okolicach Centralnego Portu Komunikacyjnego, ważnego projektu gospodarczego Polski – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

Celem tych dolin jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów.

– Patrząc na listę podmiotów, które są zainteresowane wodorem, widzimy, że z nadzieją czekają na Centralną Dolinę Wodorową – mówiła podczas wydarzenia minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

Wiceminister podkreśliła również, że zastosowanie wodoru pomoże w rozwoju np. transportu.

– Będzie dużo nowych linii kolejowych, dużo połączeń w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kolej CPK może wykorzystywać właśnie wodór. Już dziś w transporcie jesteśmy liderem produkcji autobusów wodorowych. W transporcie publicznym Polska sobie bardzo dobrze radzi ze zmianą na transport nisko i zeroemisyjny. Wodór jest kolejną nadzieją – mówiła Moskwa.

W wydarzeniu wziął udział także wiceminister MKiŚ i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, który w trakcie uroczystości mówił o tym, że w ciągu ostatnich kilku lat rząd podjął szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce.

– W ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce. To przede wszystkim opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040. Nasze działania to również zainicjowanie porozumienia sektorowego, pierwszego w Unii Europejskiej. W porozumieniu tym bardzo aktywnie funkcjonuje ponad 250 podmiotów z Polski i zza granicy – mówił wiceminister Ireneusz Zyska

Wiceminister dodał również, że Centralna Dolina Wodorowa daje ogromną szansę, żeby powstawały w Kozienicach duże projekty o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet europejskim.

Ireneusz Zyska poinformował w trakcie wydarzenia także o tym, że trwają prace nad utworzeniem tzw. „Konstytucji dla wodoru”.

– Z inicjatywy minister Moskwy rozpoczęliśmy prace nad tak zwaną „Konstytucją dla wodoru”. To są ramy regulacyjne rynku wodoru. Zarówno prawo energetyczne, jak i dedykowana ustawa o promowaniu wytwarzania wodoru ze źródeł zeroemisyjnych. Jesteśmy na ścieżce przyjęcia tych dwóch ustaw przez Radę Ministrów, by później trafiły do Sejmu – stwierdził.

Paweł Majewski, prezes zarządu ENEA SA w trakcie wydarzenia zapowiadał, że spółka będzie zainteresowana wykorzystaniem wodoru.

– Cieszymy się, że inauguracja Centralnej Doliny Wodorowej ma miejsce w Kozienicach, gdyż właśnie tutaj Enea inwestuje perspektywicznie i innowacyjnie. Nowe bloki gazowe będą gotowe do tzw. współspalania paliwa przyszłości, jakim jest wodór. Już dziś mówimy, że w perspektywie kolejnych lat – gdy bloki rozpoczną pracę – będziemy zainteresowani wykorzystaniem zielonego wodoru powstającego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Sam proces inwestycyjny budowy bloków gazowych jest realizowany zgodnie z harmonogramem – mówił prezes zarządu ENEA SA, Paweł Majewski.

Co ciekawe, bloki gazowe, które powstaną w Kozienicach mają zostać włączone do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.