Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

W regionie radomskim powstanie nowy zalew

W regionie radomskim powstanie nowy zalew. Koszt inwestycji to blisko 14 mln zł.

Starosta przysuski, Marian Niemirski wydała dla gminy Odrzywół pozwolenie budowlane na realizację inwestycji „Zbiornik wodny Wysokin”.

– To ostatnia piąta decyzja, którą gmina musiała uzyskać aby rozpocząć inwestycję. Najdłuższy czas oczekiwania to prawie 4,5 roku, na wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pozytywnej decyzji „o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji”

informują włodarze Miasta i Gminy Odrzywół.

Ta decyzja musiała być poprzedzona nową, całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą i licznymi uzgodnieniami. Wykonawca inwestycji jest już przygotowany do rozpoczęcia robót i zapowiada ich wykonanie w ciągu 1,5 roku. Koszt inwestycji to prawie 14 mln zł. z czego 80% zostaje pokryte z pozyskanej przez gminę dotacji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zbiornik powstanie na obszarze 11 ha działek, które zostały przekazane bezpłatnie gminie przez Wspólnotę Gruntową Wysokin.

Inwestycja będzie obejmować budowę zbiornika wodnego o powierzchni 6,85ha wraz z trzema wysepkami, piętrzenia rzecznego, rowów opaskowych i grobli. Zbiornik będzie zabezpieczony przed ingerencją bobrów. Od strony północnej przy moście przewidziane jest kąpielisko.

Szczegółowe zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rozpocznie się po zakończeniu budowy. Przewiduje się budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, urządzeń rekreacyjnych i boiska. Do mostu gmina ułoży nawierzchnię asfaltową. Najtrudniejszą (i najkosztowniejszą) częścią robót będzie wykonanie piętrzenia i wywóz ok. 70 tys. m3 ziemi.

W ciągu kilku dni nastąpi przekazanie wykonawcy placu budowy.

Źródło: Miasto i Gmina Odrzywół