Historia O tym się mówi Radom i okolice

103 lata temu na wieczną wartę odszedł Józef Marjański

103 lata temu na wieczną wartę odszedł Józef Marjański. Kapitan Marjański zginął 22 sierpnia 1920 r. w Białymstoku.

Kpt. Józef Bronisław Marjański ps. Jan Marski — urodził się 10 sierpnia 1892 r. w Radomiu.

W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Z 1. pułkiem piechoty przeszedł cały szlak bojowy od Krakowa do walk na Wołyniu, awansując od sekcyjnego w 3. Kompanii 1. PP Legionów w 1914 r. do stopnia podporucznika pod koniec 1916 r. W 1917 r. ukończył kurs oficerów piechoty.

Po „kryzysie przysięgowym” wrócił do Radomia i wstąpił do POW i PPS. W maju 1918 r. został pierwszym komendantem VII Okręgu POW. Czynnie włączył się do walki z okupantem austriackim. Spektakularną akcją zorganizowaną m.in. przez Marjańskiego był udany napad 12 października 1918 r. pod Bąkowcem koło Kozienic/Dęblina na austro-węgierski pociąg z kasą wojskową (zdobyto wówczas 1,8 miliona koron).

W nocy z 1 na 2 listopada 1918 r. dowodzone przez ppor. Marjańskiego oddziały POW i Pogotowia Bojowego PPS zdobyły koszary austriackie i rozbroiły oddziały okupacyjne. Mianowany przez Generalnego Komisarza Rządowego w Warszawie komendantem garnizonu wojskowego w Radomiu i powiecie radomskim w dniu 3 listopada 1918 r., jako komendant „placu” przyjął przysięgę wszystkich polskich formacji wojskowych na wierność Rzeczypospolitej. Awansowany do stopnia kapitana.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził 1. batalionem 1. Pułku Piechoty Legionów. Walczył pod Wilnem, Mińskiem i Kijowem. 16 sierpnia brał udział w walkach przeciwko armii M. Tuchaczewskiego. Wsławił się w bitwie białostockiej walcząc na czele 3. batalionu 1. PP Leg. przeciwko siłom 16. Armii Radzieckiej. 22 sierpnia 1920 r. jego batalion, jako pierwszy zajął Białystok. Śmierć poniósł na dwa dni przed zajęciem Białegostoku przez jego batalion.

Pierwotnie został pochowany w Białymstoku, później jego szczątki sprowadzono do rodzinnego miasta, gdzie spoczywają do chwili obecnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją Marka Pietruszki „Józef Bronisław Marjański” napisanej w ramach projektu Bohaterowie Niepodległej. Link do broszury: https://ipn.gov.pl/…/153382,Jozef-Bronislaw-Marjanski.html

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu