Historia Radom i okolice Społeczeństwo

105 lat temu rozwiązano Milicję Ludową w Radomiu

105 lat temu rozwiązano Milicję Ludową w Radomiu. Część jej funkcjonariuszy na czele z Józefem Grzecznarowskim przeniesiono do Warszawy.

Milicja Ludowa powstała w listopadzie 1918 r. w oparciu o członków Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Mocą dekretu wydanego w następnym miesiącu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została uznana za formację policyjną, podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z przepisami, jej członkiem mógł zostać nieżonaty mężczyzna w wieku 20-30 lat, umiejący czytać i pisać, posiadający poręczenie co najmniej dwóch poważnych i znanych obywateli, względnie miarodajnej instytucji społecznej.

Oddziały Milicji Ludowej uważane były powszechnie za siłę zbrojną Polskiej Partii Socjalistycznej, co wiązało się z częstym wchodzeniem przez nie w konflikty z jednostkami Wojska Polskiego i żandarmerii.

Miało to miejsce m.in. w Radomiu, gdzie okręgowym komendantem Milicji został Józef Grzecznarowski. Do najgłośniejszych, komentowanych w całym kraju wydarzeń, doszło w naszym mieście 6 stycznia 1919 r., po próbie obalenia przez gen. Mariana Januszajtisa rządu Jędrzeja Moraczewskiego.

Oddziały Milicji Ludowej w Radomiu zaatakowały następnej nocy stacjonujące w mieście jednostki Wojska Polskiego – bataliony 24 i 26 pułku piechoty, podejmując nieudaną próbę ich rozbrojenia. W całonocnych starciach padły ofiary po obu stronach.

Dzięki przybyciu do Radomia płk. Norwid-Neugebauera i jednego z liderów socjalistycznych Mariana Malinowskiego, sytuację udało się uspokoić (milicja oddała przejętą broń, a wojsko zwolniło aresztowanych milicjantów).

11 stycznia 1919 r. radomska Milicja Ludowa została rozwiązana, a część jej funkcjonariuszy na czele z Józefem Grzecznarowskim przeniesiono do Warszawy. Komendę garnizonu i okręgu radomskiego objął 24 stycznia por. Tadeusz Puszczyński, który przystąpił do budowania struktur Policji Państwowej.

Źródło: Insytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu / Na zdjęciu: Szkoła Podoficerska Milicji Ludowej (fot. Policja Państwowa)