Publicystyka Społeczeństwo

1,6 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie

Według najnowszego raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu aż 1,6 mln Polaków, w tym ok. 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów żyje w skrajnym ubóstwie.

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) opublikowała swój coroczny raport z monitoringu ubóstwa i polityki przeciwdziałania ubóstwu w Polsce. Odnotowano niewielkie zmiany w porównaniu z 2020 r. Ubóstwo skrajne zmniejszyło się do 4,2%, w zeszłym roku na takim poziomie egzystowało 5,2% społeczeństwa. Jednakże osiągnięto sam wynik co w 2019 r. Ten odsetek stanowi, że 1,6 mln Polaków, w tym ok. 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów żyje w skrajnym ubóstwie.

Nie napawa również optymizmem wzrost ubóstwa relatywnego, który zmienił się z 11,8% w 2020 r., na 12% w 2021 r. Raport zauważa również, że 40,7% osób polskich rodzinach jest wykluczona społecznie. Tu też jest widoczny nieznaczny spadek z 2020 r., kiedy to było 41,4%. Jak zauważają autorzy raportu, są to bardzo niskie zmiany, które nie napawają optymizmem w dalszej perspektywie czasowej.

EAPN Polska przewiduje, że w związku z kryzysem kosztów życia, inflacją, napływem uchodźców z Ukrainy ubóstwo może wzrosnąć do poziomu z 2015 r.

 

Niestety tych niewielkich zmian w statystyce ubóstwa skrajnego i relatywnego nie da się traktować pozytywnie. Nawet sam spadek ubóstwa skrajnego nie cieszy. To, że wydatki ok. 400 tys. osób były wyższe od minimum egzystencji, nie oznacza, że te osoby uwolniły się od ubóstwa. Trudno też oczekiwać, że ten spadek się utrzyma. Pamiętajmy, że rok 2021 był gospodarczo lepszy od 2020. Mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie przy wzroście zatrudnienia, aktywności zawodowej, przeciętnego wynagrodzenia, realnych dochodów i realnych wydatków. Oczywiście w drugiej połowie roku inflacja już rosła, ale nie w takim tempie jak obecnie. Biorąc pod uwagę obecny kryzys kosztów życia i inflację, prognozujemy, że dane za 2022 r. będą gorsze, a ubóstwo w Polsce może wrócić do poziomu z 2015 roku – przewodniczący EAPN Polska dr hab. Ryszard Szarfenberg.

Źródło informacji: eapn.org.pl