O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Brak ofert na zakup energii elektrycznej. Co to oznacza dla Radomia?

Poprzedni przetarg na na zakup energii elektrycznej został unieważniony, w związku z tym nowe oferty mogły wpływać do 22 listopada. 

Żadna oferta nie wpłynęła w przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasta Radomia, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek oraz dla UTH i Gminy Wolanów. W tej sytuacji przetarg został unieważniony.

Sekretarz miasta Michał Michalski uspokaja jednak:

Absolutnie nie oznacza to, że zostaniemy bez prądu, albo, że będziemy płacić więcej, niż wynosi górna granica cen określona w ustawie. Przepisy prawa uwzględniają takie sytuacje i będziemy korzystać z wypracowanych rozwiązań

Radosław Witkowski: „zapłacimy krocie za energię elektryczną”

Prawo zamówień publicznych przewiduje, że w obecnej sytuacji można udzielić zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z jednym wykonawcą. Jeśli i w tym trybie nie będzie możliwe zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej, wówczas od 1 stycznia 2023 r. zamawiający będzie mógł skorzystać z usług sprzedawcy rezerwowego. Będą obowiązywały takie same zasady, co w przypadku posiadania podpisanej umowy z wybranym dostawcą energii, czyli maksymalna cena również będzie wynosiła 785 zł netto za megawatogodzinę.

Źródło informacji: Radosław Witkowski/Facebook

Foto: Pixabay