Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Brakujące fragmenty drogi rowerowej wzdłuż ul. Wierzbickiej nie powstaną?

Brakujące fragmenty drogi rowerowej wzdłuż ul. Wierzbickiej nie powstaną? Nie pozyskano gruntów pod inwestycję, a także nie zawarto porozumienia w tej sprawie.

W ostatnim czasie Marcin Kaca, radny Rady Miejskiej w Radomiu wystosował interpelację do prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego, dotyczącą inwestycji drogowych w obrębie osiedla Południe.

Przypomnijmy, że na ul. Wierzbickiej od granicy z gminą Kowala do ronda Antoniego Jacka Jerza brakuje chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. Mieszkańcy zmuszeni są do chodzenia wąskim poboczem wzdłuż drogi na której występuje duże natężenie ruchu. Ponadto, na ul. Wierzbickiej od wjazdu do marketu Kaufland do skrzyżowania z ul. Sycyńską również występuje analogiczna sytuacja.

Radomski radny w złożonym piśmie oczekiwał odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy MZDiK planuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Wierzbickiej od granicy z gminą Kowala do ronda Jerza?
  • Czy gmina Kowala prowadziła z MZDIK rozmowy dotyczące współpracy przy realizacji tej inwestycji?
  • Czy zawarto porozumienie w tej sprawie?
  • Czy pozyskano grunty i czy przygotowano dokumentację projektową?
  • Kiedy zostanie wybudowany chodnik i ścieżki rowerowej na tym odcinku?
  • Czy MZDiK planuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Wierzbickiej od wjazdu do sklepu Kaufland do skrzyżowania z ul. Sycyńską?
  • Czy pozyskano grunty i przygotowano dokumentację projektową?

Z odpowiedzi na interpelację radomskiego radnego możemy wywnioskować, że miasto Radom nic nie zrobiło ws. budowy brakujących dwóch fragmentów drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wierzbickiej.

– W związku z Pana interpelacją z dnia 24.05.2024 roku w sprawie j.w., na podstawie informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuję, co następuje: Ad1. Budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej warunkuje się pozyskaniem dokumentacji projektowej. W tym roku brak jest zabezpieczonych środków na ten cel. Ad2. Nie zawarto porozumienia w tej sprawie. Ad3. Nie pozyskano gruntów oraz brak jest dokumentacji projektowej. Ad4. Rozpoczęcie robót budowlanych warunkuje się pozyskaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem niezbędnych opinii oraz pozwoleń, a także zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych na ten cel. Ad5. Budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej warunkuje się pozyskaniem dokumentacji projektowej. W tym roku brak jest zabezpieczonych środków na ten cel. Ad6. Nie pozyskano gruntów oraz brak jest dokumentacji projektowej. Ad7. Budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej warunkuje się pozyskaniem dokumentacji projektowej oraz niezbędnych opinii i pozwoleń. W tym roku brak jest zabezpieczonych środków na ten cel

czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Co ciekawe, Bractwo Rowerowe ubiegało się o dokończenie tej inwestycji już w 2019 roku.

Źródło: Bractwo Rowerowe