Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Budżet miasta na 2024 rok przyjęty

Budżet miasta określany przez prezydenta, Radosława Witkowskiego jako budżet „nowej nadzei” został przyjęty.

W poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, w trakcie której obradowano za przyjęciem budżetu miasta na rok 2024.

– Dochody to 1 mld 553 mln zł, wzrost w stosunku do 2023 r. o 250 mln zł. Wydatki to 1 mln 710 mln zł, wzrost o 269 mln zł. Nigdy jeszcze w projekcie budżetu nie zaplanowaliśmy dochodów na poziomie powyżej 1,5 mld zł, więc jest to absolutnie historyczna wartość

mówił podczas sesji Rady Miejskiej Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu, dochody miasta mają wynieść 1 mld 553 mln zł, a wydatki 1 mld 710 mln zł. Deficyt wyniesie 156,7 mln zł, a nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – 15 mln zł.

Inwestycje pochłoną 236,5 mln zł. To stanowi 13,8 proc. wszystkich wydatków. Jest to kwota o 93 mln zł wyższa niż planowano na rok bieżący.

– Największa inwestycja to przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Żeromskiego nad torami PKP – 89 mln zł, budowa trzeciego etapu trasy N-S – 26 mln zł, rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 14 mln 730 tys. zł

informował prezydent Radomia.

W 2024 roku będzie kontynuowany Radomski Program Drogowy i Radomski Program Chodnikowy. W planach jest też przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, realizacja kolejnych „czynówek” i budowa ścieżek rowerowych.

Źródło: BIP