Radom i okolice Społeczeństwo

By bronić lokalnych ojczyzn – kolejni ochotnicy wstępują do 6MBOT

Trwa intensywne szkolenie podstawowe dla nowo wcielonych żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W niedzielę, 21 stycznia do uczestników szesnastodniowego szkolenia podstawowego dołączyli rezerwiści, którzy w ramach szkolenia wyrównawczego będą doskonalić nabytą dotychczas wiedzę. Żołnierze 6MBOT pod okiem instruktorów szkolą się na terenie jednostki wojskowej w Książenicach.

W sobotę, 13 stycznia w szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wcielonych zostało blisko 60 osób, które po dopełnieniu formalności, przejściu badań, mundurowania oraz egzaminu sprawdzającego kondycję fizyczną udały się do Książenic.

Tam rozpoczęło się intensywne szkolenie obejmujące obszerny zakres zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. 

– Bardzo duży nacisk kładziemy na taktykę, bo to ona łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania na polu walki, a poznanie jej to pierwszy etap wojskowej drogi każdego z kandydatów na żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej

wyjaśnia jeden z instruktorów. 

Obok podstaw zielonej taktyki żołnierze skupiają się również m.in na medycynie pola walki, czy szkoleniu strzeleckim. Poznają również obowiązujące w wojsku regulaminy i zgłębiają tajniki wojskowego rzemiosła. Szkolenie podstawowe wieńczy uroczysta przysięga wojskowa, która jest dla żołnierzy jednocześnie początkiem.

W momencie złożenia przysięgi, żołnierze WOT zobowiązują się do gotowości ofiarnej służby ojczyźnie, ale również ustawicznego pogłębiania zdobytej dotychczas wiedzy i umiejętności. Służyć temu będą regularne szkolenia rotacyjne. 

W całym cyklu szkolenia WOT, chodzi przede wszystkim o uzyskanie zdolności do wykonywania szerokiego spektrum zadań, które są realizowane przez pododdziały terytorialne. Jednak nie chodzi tylko o zadania wymagające użycia umiejętności taktyki wojskowej, często zadania żołnierza OT wiążą się wykorzystaniem umiejętności technicznych i ratowniczych, które są niezbędne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz innych zagrożeń mogących wystąpić w czasie pokoju.

Dalsze przygotowanie indywidualne do działania na polu walki i w ramach sekcji, terenoznawstwo, elementy SERE, podstawy TCCC (taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym) oraz szkolenie strzeleckie.  

W niedzielę, 21 stycznia do 58 uczestników szkolenia podstawowego dołączyło 13 rezerwistów, którzy przeszkolenie wojskowe mają za sobą, a w ramach tzw. „Ósemki” będą odświeżać posiadaną już wiedzę. 

W czwartek, 25 stycznia 2023 roku wszyscy przebywający na szkoleniach przystąpią do ostatniego, ale najważniejszego zadania – pętli taktycznej, czyli egzaminu sprawdzającego nabytą przez ostatnie dni wiedzę.

Zakończenie wielogodzinnego sprawdzianu z wynikiem pozytywy jest przepustka do dalszego szkolenia w jednym z sześciu poddziałów – 61 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grójcu, 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu, 63 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nowym Mieście nad Pilicą, 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku lub samodzielnej kompanii – dowodzenia, logistycznej, saperów lub szkolnej.

Uroczysta przysięga wojskowa odbędzie się w sobotę, 27 stycznia w Książenicach.