Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Elżbieta i Zachariasz – Rodzice św. Jana Chrzciciela

5 listopada wspominamy małżonków Elżbietę i Zachariasza, którzy przez wiele lat byli bezpłodni i dopiero pod koniec swojego życia doczekali się potomka – Jana Chrzciciela, którego zadaniem było głoszenie o nadejściu Jezusa, Zbawiciela świata.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Bł. Honorat Koźmiński – założyciel wspólnot żeńskich habitowych i niehabitowych

13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, kaznodziei i spowiednika, który miał dar rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Różańcowa – Matka Boska Zwycięska

7 października – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Matki Bożej Różańcowej, które jest podziękowaniem dla Maryi za pomoc w zwycięstwie chrześcijan nad muzułmanami.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Franciszek – Biedaczyna z Asyżu

4 października – wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, zakonnika, pierwszego stygmatyka w historii Kościoła. Przyświecał mu jeden cel: naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i ukrzyżowanego, a także głoszenie Ewangelii.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Aniołowie Stróżowie – serdeczny dar dla ludzi od Pana Boga

2 października - swoje Święto obchodzą Święci Aniołowie Stróżowie, posłańcy Boży, wierni towarzysze, którzy nas chronią i pomagają nam w ziemskiej pielgrzymce. Po śmierci prowadzą nasze dusze do Nieba, gdzie ujrzymy ich twarzą w twarz.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – doktor Kościoła Katolickiego

1 października swoje Święto obchodzi Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka bosa (OCD)

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Trzej Archaniołowie – Boży Pomocnicy z Nieba

29 września – w Kościele Katolickim święto obchodzą trzej Archaniołowie: Michał, Rafał i Gabriel, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Ojciec Pio – mistyk i stygmatyk

23 września - Kościół Katolicki wspomina dzisiaj św. Ojca Pio

Read More