Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Drogowe inwestycje w gminie Jastrząb

Drogowe inwestycje w gminie Jastrząb. Do użytku oddano dwie drogi.

W poniedziałek, 17 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie przebudowy dwóch dróg na terenie Gminy Jastrząb.

Na miejscu zaproszonych gości przywitał Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrzębiu Sławomir Bińkowski. Następnie głos zabrali przybyli goście.

Powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy

Po przemówieniach dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, w którym wzięli udział posłowie: Agnieszka Górska, Anna Kwiecień, Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk oraz Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Bińkowski, Sekretarz Gminy Agnieszka Dąbrowska, Skarbnik Gminy Monika Surdy, ksiądz wikariusz Przemysław Mąkosa, przedstawiciele firmy BUDROMOST, sołtysi i mieszkańcy.

W ramach zadania  oddano do użytku dwa odcinki dróg gminnych. W Gąsawy Plebańskich drogę  o długości 1 478 m, której zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni drogi, wykonanie zjazdów, przepustów pod zjazdami i rowów krytych. Drogę na odcinku Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża o łącznej długości 2 956 km, gdzie wykonano: przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową chodnika, wykonanie zjazdów,  przebudowę rowów ziemnych, przepustów oraz remontu mostu nad rzeką Szabasówką.

Jak zmieni się skwer na Kapturze?

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 130 000, 00 zł., wkład własny Gminy to 4 025 407,24 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 9 155 407,24 zł.

Dla władz samorządowych oraz mieszkańców tych sołectw jest to ogromnie ważna inwestycja, ponieważ poprawi ona bezpieczeństwo w użytkowaniu tych dróg oraz zapewni większy komfort w ruchu drogowym.

Źródło: Gmina Jastrząb