Historia Na czasie O tym się mówi Radom i okolice

„Nasz czas”. Publikacja o najdłuższym strajku w PRL ujrzała światło dzienne [+FOTO]

W auli Wydziały Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego 19 grudnia odbyła się prezentacja albumu „Nasz czas. Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu”. Książka zawiera zbiór unikalnych zdjęć i dokumentów dotyczących najdłuższego w PRL strajku.

Album światło dzienne ujrzał w 42 rocznicę zakończenia strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu i wprowadzenia stanu wojennego. Jest to pierwsza źródłowa pozycja zawierająca ujawnione po 40 latach depesze ze strajkowego teleksu, który w czasie strajku był podłączony do sieci kolejowej w Laboratorium Telekomunikacji.

Publikacja zawiera także zbiór wspaniałych zdjęć ze strajku autorstwa wybitnego dokumentalisty i fotoreportera Jerzego Kośnika. Przygotowane do publikacji dokumenty opatrzone są wstępem historyka prof. Jacka Czaputowicza.

Oryginalne tasiemki zakonspirowane po strajku i zdeszyfrowane przez Michała i Wojciecha Jakubiaków zostały, w 40 rocznicę protestu, w grudniu 2021 roku przekazane Dyrektorowi Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Inicjatorem publikacji jest Włodzimierz Dobrowolski, ówczesny rzecznik prasowy strajku, członek NZS.

Jak informowaliśmy, publikacja ma na celu przywrócenie pamięci o tym najdłuższym w PRL proteście i jego bohaterach. Jak podkreślają autorzy, z niezrozumiałych powodów pomijane jest znaczenie tego kolejnego, po Czerwcu 1976, radomskiego protestu społecznego, będącego zaczynem demokratyzacji środowiska akademickiego w skali całego kraju.

Strajk poza realizacją ideałów „Solidarności” miał za cel wzmocnienie prawa do samorządności, poszerzenie swobód oraz odnowę moralną środowiska akademickiego, będącego naturalną bazą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie protestu, w ramach wspierających działań „Solidarności” akademickiej oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, stanęło ponad 80 ośrodków akademickich w całym kraju, a w akcji okupacyjnej wzięło udział ponad 100 tys. strajkujących pracowników i studentów.