Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Odbędą się konsultacje związane z przebudową ulicy Idalińskiej

Konsultacje związane z przebudową ulicy Idalińskiej rozpoczną się 23 lutego. Mieszkańcy poznają wstępną koncepcję projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 5337W.

Konsultacje społeczne będą dotyczyły przedstawienia mieszkańcom wstępnej koncepcji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 5337W – ul. Idalińskiej na odcinku od ul. Grzebieniowej do ul. Słowackiego wraz z infrastrukturą techniczną.

Przebudowana ma być cała ulica Idalińska od ulicy Słowackiego aż do skrzyżowania z ulicami Grzebieniową i Źródłową. Projekt budowlany przygotowuje spółka MT-Projekt z Grójca. Jest już jego wstępna wersja i ona będzie konsultowana z mieszkańcami. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ze względu na gęstą zabudowę na Idalinie przebieg jezdni pozostanie bez większych zmian. Skorygowane mają zostać tam parametry niektórych skrzyżowań, a szczególnie tych, przez które przejeżdżają autobusy komunikacji miejskiej. Planowane są ponadto nowe chodniki, obecnie na niektórych odcinkach nie ma ich w ogóle, i droga dla rowerzystów.

Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę, którą należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji papierowej w jednym ze stałych punktów konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum
Organizacji Pozarządowych, Kamienica Deskurów ul. Rynek 15

oraz podczas mobilnego punktu konsultacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Idalińskiej

i ul. I. Gałczyńskiego w dniu 04.03.2023 r. (sobota) w godzinach 10.00-12.00.

Konsultacje związane z przebudową ulicy Idalińskiej rozpoczną się 23 lutego. Potrwają do 4 marca bieżącego roku.

Źródło: radom.pl