Inwestycje O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Powstanie projekt, który opracuje nadzór nad roślinnością w pobliżu linii kolejowych

Nadzór nad roślinnością w pobliżu linii kolejowych zwiększy bezpieczeństwo oraz umożliwi sprawne reagowanie służb.

Skuteczny nadzór nad roślinnością w pobliżu linii kolejowych to założenie projektu, jaki zrealizują wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z konsorcjum uczelni wyższych, w skład którego wchodzą: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

Powstanie metoda zbierania danych i system zarządzania. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo, służby będą mogły sprawniej reagować w przypadku ewentualnych zagrożeń czy nieprawidłowości. Opracowanie umożliwi pozyskiwanie dokładnych informacji o drzewach i krzewach zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych. Na szczegółową ewidencję roślinności w pobliżu torów, a także efektywny nadzór i organizację prac utrzymaniowych pozwoli specjalnie przygotowany system.

Każde poszczególne drzewo rosnące w pobliżu objętych projektem linii kolejowych zostanie zewidencjonowane, tzn. dostępne będą informacje o wysokości i obwodzie pnia, gatunku, a nawet kondycji rośliny. Wskazana zostanie także dokładna lokalizacja, w tym odległość od torów i usytuowanie względem nich, np. kiedy linia przebiega na nasypie. Zbierane będą także dane na temat obszarów porośniętych krzewami.

Uwzględniona zostanie także specyfika infrastruktury kolejowej, zasady bezpieczeństwa ruchu, przepisy prawa dotyczące drzew i krzewów przy liniach kolejowych oraz aspekty związane ze zmianami klimatu. System ma automatycznie informować o zagrożeniach dla infrastruktury. Ma też stanowić wsparcie przy planowaniu prac utrzymaniowych i pielęgnacji zieleni na terenie kolejowym i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Znając rozmiary, gatunek i lokalizację drzew, wskaże miejsca prowadzenia prac, ich zakres i sugerowany termin.

Prace nad projektem zaplanowano do 2025 r., na odcinkach linii kolejowych o łącznej długości 300 km. W założeniu system ma być testowany w różnych regionach i warunkach, z uwzględnieniem specyfiki roślinności na danym terenie.

Projekt o wartości 5,8 mln zł realizowany jest na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowa aplikacja PLK SA umożliwi zgłaszanie usterek na kolei

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.