Kronika kryminalna O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Radomianin poszukiwany przez Interpol zatrzymany po 11 latach

Paweł W. – radomianin poszukiwany przez Interpol został zatrzymany przez „łowców głów” po 11 latach ukrywania się. 

Paweł W. przed laty dopuścił się bardzo poważnych przestępstw kryminalnych, m.in wymuszeń rozbójniczych i wytwarzania środków odurzających, a następnie, chcąc uniknąć kary, zaczął ukrywać się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego też za mężczyzną wydany został list gończy. Wszystko wskazywało na to, że Paweł W. opuścił terytorium Polski. Dlatego też  rozszerzono zasięg poszukiwań i wydano europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę INTERPOLU.

Nowe fakty w sprawie zwłok w Wierzbicy

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, pomimo wieloletniego ukrywania się, nie zaprzestali poszukiwań i z dużym zaangażowaniem dążyli do tego, aby Paweł W. odpowiedział za popełnione czyny. Po latach żmudnych czynności i wykonania wielu ustaleń radomscy „łowcy głów” wpadli na trop radomianina na terytorium Królestwa Niderlandów. Dlatego też w sprawę włączyła się Centralna Sekcja Poszukiwań Celowych w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji, gdzie umiejscowiony jest Punkt Kontaktowy ENFAST – europejskiej sieci współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniami najbardziej niebezpiecznych przestępców. Do sieci należy 27 państw członkowskich UE, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa wymiana informacji w obrębie Europy.

Intensywna współpraca i bieżąca wymiana informacji, pomiędzy polską Policją i Królestwa Niderlandów, doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego w mieście Rotterdam. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony akcją policji gdyż posługiwał się przywłaszczoną tożsamością i był przekonany, że nie zostanie namierzony. Następnie holenderski sąd przeprowadził procedurę ekstradycyjną i wydał poszukiwanego stronie polskiej.

Paweł W. został przekonwojowany na teren RP i osadzony w jednym z warszawskich aresztów.

Źródło: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji