Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Spotkanie mieszkańców Iłży w sprawie budowy CPK

W Iłży odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W Iłży odbędzie się spotkanie z firmą Data Bout, która opracowuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. (CPK) analizy służące opracowaniu rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów”.

Obecnie trwają zaawansowane prace w ramach II etapu STEŚ-R tj. trwa uszczegóławianie wariantów przebiegu linii kolejowej nr 84, które zostały wybrane podczas preselekcji w ramach I etapu STEŚ-R. Uszczegółowienie obejmuje, między innymi, punkty obsługi podróżnych i stacje kolejowe, rozwiązania drogowe w bezpośrednim otoczeniu planowanej linii kolejowej, oraz potencjalną zajętość terenu pod inwestycję.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godz. 17:30 w Sali Widowiskowo-Kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, ul. Orła Białego 2.

Jak informowaliśmy, gmina Skaryszew nie zgodziła się na zaproponowane warianty trasy kolejowej CPK.

Jakie są korzyści dla regionu płynące z budowy linii kolejowej Radom-Iłża-Kunów?

  • Skrócenie czasu przejazdu z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu, Rzeszowa na trasie do CPK/Warszawy.
  • Poprawienie oferty przewozowej dla rejonu Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego.
  • Możliwość stworzenia alternatywnego szklaku dla linii kolejowej nr 8 z obsługą Starachowic.
  • Skrócenie czasu jazdy pociągów towarowych z rejonów przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa w kierunku Warszawy i Łodzi – stworzenie ciągu transportowego odciążającego linię kolejową nr 8.
  • Poprawa dostępności transportowej dla miejscowości satelickich Radomia: Skaryszew, Iłża w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.
  • Prędkość projektowa linii kolejowej została określona na maksymalnie 250 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych.

    Źródło: Przemysław Burek – Burmistrz Iłży