Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Co dalej z budową linii kolejowej CPK Radom-Iłża-Kunów?

Co dalej z budową linii kolejowej CPK Radom-Iłża-Kunów? Opublikowano dokładną mapę inwestycji. Zbliżają się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami.

Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę z firmą Databout na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej linii kolejowej Radom-Iłża-Kunów. Nowa trasa ma za zadanie przybliżyć mieszkańców m.in do Bieszczad.

Planowana linia kolejowa jest elementem ciągu nr 6, tj. CPK – Grójec – Radom – Ostrowiec Św. – Stalowa Wola – Rzeszów – Krosno/Sanok wraz z zestawem powiązań z istniejącą siecią kolejową.

We wtorek, na facebookowym profilu Przemysława Burka, burmistrza Iłży pojawił się wpis, informujący o tym, że na oficjalnej stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego pojawiła się zakładka dotycząca budowy linii kolejowej Radom-Iłża-Kunów. Można znaleźć w niej najważniejsze informacje dot. inwestycji.

Burmistrz Iłży poinformował także, że zbliżają się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami.

– Ponadto, zgodnie z aktualnym harmonogramem, w I kwartale 2024 r. zaplanowane są spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami każdej z gmin, przez które przebiegają planowane warianty linii kolejowej

informuje Przemysław Burek, burmistrz Iłży.

Poniżej zamieszczamy mapę poglądową (w dużej skali) prezentującą przebieg linii kolejowej Radom-Iłża-Kunów na wspólnej grafice (w dużym stopniu ogólności). Interaktywna mapa znajduje się TUTAJ.

Jak informowaliśmy, gmina Skaryszew nie zgodziła się na zaproponowane warianty trasy kolejowej CPK.

Jakie są korzyści dla regionu płynące z budowy linii kolejowej Radom-Iłża-Kunów?

  1. Skrócenie czasu przejazdu z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu, Rzeszowa na trasie do CPK/Warszawy.
  2. Poprawienie oferty przewozowej dla rejonu Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego.
  3. Możliwość stworzenia alternatywnego szklaku dla linii kolejowej nr 8 z obsługą Starachowic.
  4. Skrócenie czasu jazdy pociągów towarowych z rejonów przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa w kierunku Warszawy i Łodzi – stworzenie ciągu transportowego odciążającego linię kolejową nr 8.
  5. Poprawa dostępności transportowej dla miejscowości satelickich Radomia: Skaryszew, Iłża w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Prędkość projektowa linii kolejowej została określona na maksymalnie 250 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych.

Aktualnie prowadzone są badania terenowe, które mają na celu uzbieranie informacji o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenie inwestycji.

Badania posłużą także do przygotowania raportu oceny oddziaływania na środowisko, który będzie istotny w procesie uzyskiwania decyzji dotyczących warunków środowiskowych.

W przyszłości przeprowadzone zostaną także badania geotechniczne oraz badania hydrogeologiczne.

Obecnie prowadzone są prace nad pozyskiwaniem zgód na wejście w teren celem wykonania odwiertów, które prowadzone będą od I kwartału 2024 r. do III kwartału  2024 r.

Źródło: Facebook Przemysław Burek / cpk.pl