Publicystyka Religia Światełko wiary

Ofiarowanie Pańskie – In praesentatione Domini. Połączone wspomnienie Syna i Matki

2 luty – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Przypada ono czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto to kończy tradycyjny okres Bożego Narodzenia (liturgiczny skończył się w dniu Święta Chrztu Pańskiego). Tego

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

„Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?!” – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

25 stycznia – Kościół Katolicki wspomina dzień Nawrócenia św. Pawła, zwanego Apostołem Narodów; dawniej gorliwego faryzeusza o imieniu Szaweł oraz okrutnego prześladowcy i przeciwnika chrześcijan. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Wyznawał zasadę, że siła i przemoc to najskuteczniejsze argumenty w dysputach religijnych. Po tym, gdy ukazał mu się Chrystus, przyjął chrzest i zmienił

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Agnieszka Rzymianka – męczennica

21 stycznia - narodziny dla nieba Św. Agnieszki z Rzymu – jednej z najbardziej popularnych Świętych w starożytności młodziutkiej chrześcijanki, która z miłości do Chrystusa bez żalu, oddała się w ręce kata. W dniu jej święta papież święci 2 owieczki. Z ich wełny tkane są paliusze dla nowo wybranych metropolitów.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża z Guadelupe – Królowa Tepeyac – Obrończyni życia ludzkiego i Patronka Dzieci Poczętych

12 grudnia – Kościół Katolicki wspomina Matkę Bożą z Guadalupe, zwaną przez Indian „Depcząca Kamiennego Węża”, która ukazywała się pewnemu pokornemu i pobożnemu Indianinowi. Maryja wskazywała niewierzącym swego Syna jako Ofiarę Jedyną i wyzwolenie dla grzeszników. Po tych objawieniach Meksykanie masowo zaczęli się nawracać. Pogaństwo i barbarzyństwo, jakie towarzyszyło życiu Azteków, jest w obecnych czasach

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – przywilej dla Tej, która miała wydać na świat Syna Bożego

8 grudnia – w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jeden z ważniejszych dni w okresie Adwentu. Jest zaproszeniem do kontemplacji postaci Maryi, pełnej łaski, zanim będziemy przeżywać tajemnicę narodzin Jezusa w Betlejem.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Barbara – patronka górników; orędowniczka mająca stały dyżur nad światem

4 grudnia – w Kościele Katolickim wspominamy dzisiaj św. Barbarę, nawróconą na chrześcijaństwo pogankę, która zginęła z rąk własnego ojca. Męczennica pierwszych wieków chrześcijaństwa. Patronka górników i dobrej śmierci. W średniowieczu, była zaliczana do grona 14 "Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem".

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Andrzej Apostoł – Protokleros – Pierwszy powołany

30 listopada - w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego wspominamy dzisiaj św. Andrzeja, Apostoła - męczennika, brata św. Piotra, rybaka, pierwszego powołanego przez Jezusa ucznia. Chlubą dla niego była śmierć krzyżowa, ponieważ upodabniała go do Chrystusa. Andrzej został ukrzyżowany głową w dół, na krzyżu w kształcie litery X. Taki krzyż nazywany jest krzyżem św. Andrzeja i jest

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Adwent – czas oczekiwania na podwójne przyjście Pana Jezusa na ziemię: jako człowieka i jako sędziego na końcu czasów

Ostatnia niedziela listopada - rozpoczyna się adwent – czas przygotowania poprzez pokutę i oczyszczenie na Narodzenie Pana Jezusa. Jest to także czas oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Okres ten rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim i jest bogaty w symbolikę.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Chrystus Król – Pan i Władca nie z tego świata

Trzecia niedziela listopada - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Boga – Człowieka i Odkupiciela. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Ostrobramska – Matka Boża Miłosierdzia

16 listopada – Kościół czci Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

Read More