O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Przedsiębiorstwo Państwowe PPL przekształca się w spółkę akcyjną „Polskie Porty Lotnicze”

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podpisał akt przekształcający Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego. Jest to wypełnienie zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego i ważny krok w stronę włączenia PPL do grupy kapitałowej CPK.

Czytaj więcej