Inwestycje O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Urząd Gminy w Wierzbicy opublikował oficjalne stanowisko ws. CPK. Mieszkańcy są na „nie”

Urząd Gminy w Wierzbicy opublikował oficjalne stanowisko ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy wyrazili negatywne stanowisko w stosunku do wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegających przez teren gminy Wierzbica.

Nie tak dawno informowaliśmy, że Centralny Port Komunikacyjny ma w planach utworzyć linię kolejową nr.84 na odc. Radom-Iłża-Kunów, która przybliży mieszkańców z Bieszczadami.

Następnie opublikowane zostały możliwe warianty tras linii kolejowych CPK dla Wierzbicy i Skaryszewa. Co ciekawe, mieszkańcy od opublikowania informacji o wariancie trasy kolejowej mieli zaledwie trzy dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i sugestii na ten temat.

Jak wynika z opublikowanego przez urząd w Wierzbicy oświadczenia, po badaniach środowiskowych wyrażono negatywne stanowisko w stosunku do wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegających przez teren gminy Wierzbica.

– W nawiązaniu do wiadomości z dnia 02.02.2023 r. oraz spotkania informacyjno – konsultacyjnego w ramach I etapu prac nad rozszerzonym Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ-R) dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów” (ustosunkowując się do Państwa prośby dotyczącej zajęcia przez Gminę Wierzbica pisemnego stanowiska w powyższej kwestii informujemy, iż po dokładnej analizie 8 wariantów + 3 podwariantów tj łącznie 11 potencjalnych tras linii kolejowych wyrażamy negatywne stanowisko w stosunku do wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegających przez teren naszej gminy. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz ankiety mającej na celu rozeznanie się w nastrojach społecznych oraz potrzebach lokalnej społeczności związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem informuję, że Gmina Wierzbica w pełni podziela pogląd większości mieszkańców, zgodnie z którym lokalizowanie linii kolejowej przebiegającej w zaproponowanym kształcie jest bezzasadne i będzie powodowało niepowetowane straty społeczne, krajobrazowe, środowiskowe, moralne oraz materialne. Pragniemy podkreślić, że badania ankietowe dotyczyły jedynie wariantów przebiegających przez teren naszej Gminy. – czytamy w opublikowanym przez urząd w Wierzbicy stanowisku.

Całe stanowisko urzędu w Wierzbicy można znaleźć TUTAJ