Kultura i rozrywka Uncategorized

W Nadleśnictwie Kozienice odsłonięto rzeźbę Władysława Jagiełły

W środę 19 października na terenie Nadleśnictwa Kozienice, przy rezerwacie „Królewskie Źródła” odsłonięto rzeźbę króla Władysława Jagiełły.

Odsłonięcia  monumentu dokonali dyrektor Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak oraz przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” Marek Krzemiński. Uroczystość była częścią spotkania Rady-Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Kozienicka”. Rzeźbę wykonał artysta Edmund Szpanowski.

Władysław Jagiełło jest jednym z symboli Puszczy Kozienickiej. Król Polski wiele razy przyjeżdżał tam na polowania. Podczas powrotów z Litwy, gdzie spędzał zimę, zatrzymywał się w modrzewiowym dworku w Jedlni. W puszczy przygotowywał się do wojny z Krzyżakami. Natomiast drewno z puszczy posłużyło do budowy strategicznego mostu pod Czerwińskiem, który powstał na rozkaz władcy. Nazwa rezerwatu „Królewskie Źródła” pochodzi od zwyczaju króla, który bardzo często pił wodę z tutejszych źródeł.

Źródło informacji: facebook/Nadleśnictwo Radom Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku