O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

W tym roku czeka nas rekordowa waloryzacja rent i emerytur

W tym roku czeka nas rekordowa waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia wzrosną w związku z sytuacją gospodarczą.

W 2023 roku waloryzacja rent oraz emerytur przekroczy 13.8% i będzie to najwyższy wynik od czasu reformy emerytalnej z 1999 roku. Dodatkowo przepisy gwarantują seniorom podwyżkę minimalną.

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen usług konsumenckich i towarów z poprzedniego roku kalendarzowego, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego. Zależny jest więc od realnego wzrostu płac, a także inflacji.

Najwyższa od lat inflacja (Główny Urząd Statystyczny podaje, że w grudniu 2022 roku inflacja dwunastomiesięczna wyniosła 16,6%) powoduje rekordowy wzrost waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych.

Wzrost świadczeń w roku 2023

W przypadku najniższej emerytury (1218 zł) świadczenia wzrosną do 1588,44 zł. W przypadku: minimalnej renty (1003,83 zł) z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej do 1191,33 zł.

Zagwarantowana zostanie również podwyżka co najmniej 250 zł i obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Podwyżka emerytury minimalnej o 250 zł brutto będzie oznaczała wzrost świadczenia na rękę o ok. 227 zł – z ok. 1218 zł do 1445 zł.

Dzisiejsza emerytura netto 1500 zł (czyli ok. 1648 zł brutto) po waloryzacji też pójdzie w górę o ok. 227 zł – do ok. 1727 zł. Osoby, których nie obejmuje najniższa gwarantowana emerytura (pracownicy, którzy nie przepracowali: 20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn) otrzymają świadczenia podwyższone o wskaźnik waloryzacji.

Czy 14 emerytura będzie stałym świadczeniem?

Źródło: GUS, 300gospodarka.pl