O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

ZUS: przegląd najważniejszych informacji

ZUS przedstawia najważniejsze informacje o świadczeniach i usługach.

– Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu w trakcie swojego zwolnienia lekarskiego otrzymują zamiast pensji wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Z ubezpieczenia chorobowego możemy korzystać także wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, ale musimy zaopiekować się bliskim. Wówczas przysługuje nam zasiłek opiekuńczy.

– Od stycznia 2022 r. zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej w przypadku dorabiania do tego świadczenia. Obecnie są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną oznacza to, że ich świadczenie nie będzie zawieszane – przypomina ZUS. – Obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych. ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.

 – Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek będzie musiał posiadać aktywny profil na PUE ZUS. Obowiązek ten dotyczy nie tylko właścicieli firm, ale też duchownych, rodziców zatrudniających nianie na umowie uaktywniającej czy też osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak zarejestrować się na PUE ZUS. Trwa kampania

 – Sprawy urzędowe w ZUS można załatwić online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na e-wizytę. W województwie mazowieckim to bardzo popularna forma kontaktu z ZUS.

E-wizyty w ZUS cieszą się sporą popularnością

– Emeryci i renciści, którym ZUS  wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe.

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay