Radom i okolice Społeczeństwo

Proinwestycyjny budżet gminy Jedlni-Letniska przyjęty jednogłośnie

Proinwestycyjny budżet gminy Jedlni-Letniska przyjęty jednogłośnie. Po raz pierwszy po stronie wydatków przekroczono kwotę ponad 102 mln złotych. Decyzję w tej sprawie podjęli radni.

Na posiedzeniu, które odbyło się w piątek, 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku zdecydowano również o tym, aby nie podnosić podatków na przyszły rok.

– Po raz pierwszy w historii przekraczamy poziom wydatków w wysokości ponad 100 mln złotych. Startujemy również z inwestycjami o wartości ponad 37 mln zł. Budżet uważam za dobry, skonstruowany w trudnym czasie, gdzie jest wiele niewiadomych. Nie znamy jeszcze programów, z których będziemy mogli pozyskiwać kolejne środki na zadania inwestycyjne. Mamy nadzieję na zwiększenie środków na te cele. Liczymy na dalszy dynamiczny rozwój naszej gminy. Jesteśmy do tego przygotowani. To budżet bezpieczny i proinwestycyjny. Ponadto w związku z inflacją nie chcieliśmy podnosić podatków. Chcemy w ten sposób dać oddech firmom, aby przeczekały trudny czas

mówił w trakcie swojego wystąpienia burmistrz Jedlni-Letniska Piotr Leśnowolski.

– Popieram budżet i nie wstrzymuję się od głosu

zadeklarowała w czasie dyskusji radna Bożena Grad.

Na inwestycje zaplanowano ponad 37 mln złotych. Do największych zadań należą m.in.: budowa Gminnej Biblioteki, Klubu Seniora, Budynku Klubowego dla GKS Jodła, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie, projekty i budowa dróg gminnych oraz budowa oświetlenia.

Dodajmy, że skala środków inwestycyjnych zostanie z pewnością powiększona w trakcie roku z różnych źródeł zewnętrznych.

Przypomnijmy, że podpisano już umowę na realizację wielu inwestycji, których część jest w trakcie realizacji. Wśród nich budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia -Letnisko oraz w miejscowościach: Kieszek, gmina Pionki. Stosowne dokumenty podpisano też przy budowie podobnych zadań w miejscowościach: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów i Antoniówka oraz Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów i Marcelów, oraz gmina Pionki.

Budżet na 2024 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych.

Podjęto także decyzję, by nie podnosić podatków na nadchodzący rok. Jak do tej pory, przyjęta przez władze gminy zrównoważona polityka finansowa gminy, sprawdza się doskonale, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy”, w którym – jako gmina – odnotowała duży awans.

Reasumując, dochody w 2024 roku zaplanowano w wysokości ponad 85,5 mln zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT i CIT) stanowi ponad 19,5% sumy wszystkich dochodów. Na budżet składają się również podatki od nieruchomości (5,8%), inne podatki i opłaty lokalne (7,2%), dotacje (31,8%) oraz subwencje (31,5%).

M.in. z podatku PIT budżet zostanie zasilony kwotą sięgającą ponad 16,2 mln zł, a z subwencji prawie 27 mln zł. Z innych podatków i opłat lokalnych gmina pozyska 6,1 mln zł, a od podatków od nieruchomości – prawie 5 mln zł.