Publicystyka Religia Światełko wiary

Bp Edward Materski – pierwszy Biskup Diecezji Radomskiej

Pochodził z Wilna. W czasach seminaryjnych należał do AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim. 24 marca b.r. przypada 12. rocznica jego śmierci.

Read More
O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

2. rocznica śmierci bp Adama Odzimka

Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji radomskiej. Zmarł 13 marca 2022 r.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Bp Paweł Kubicki – hierarcha oddany Kościołowi i Ojczyźnie

11 lutego 2024 r. przypada 80. rocznica jego śmierci. Pochodził z Radomia. Należał do parafii św. Jana Chrzciciela. W latach 1918 - 1944 był sufraganem sandomierskim.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Radomscy męczennicy: Bł. Kazimierz Sykulski

Był pierwszym proboszczem parafii Opieki Najświętszej Maryi Panny, dzisiejszej katedry radomskiej.

Read More
O tym się mówi Publicystyka Religia

Narodowy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

29 kwietnia – w dniu dzisiejszym obchodzimy 77 rocznicę wyzwolenia przez amerykańskich żołnierzy, więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, które było miejscem zagłady polskich kapłanów. Dla uczczenia pamięci pomordowanych duchownych, Episkopat Polski w 2002 r. ustanowił ten dzień Narodowym Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Read More