• Historia Na czasie O tym się mówi Polska i świat

  Dekomunizacja przestrzeni publicznej trwa. Usunięto kolejny sowiecki obiekt propagandowy – tym razem w woj. świętokrzyskim

  W Łubnicach (woj. świętokrzyskie) został zburzony sowiecki obiekt propagandowy gloryfikujący Armię Czerwoną. W wydarzeniu wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

  Sowieci, którzy zdobyli te tereny z rąk Niemców, przystąpili do wyłapywania polskich bohaterów: żołnierzy Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich, po czym wysyłali ich do łagrów. Poddali także głębokim represjom ludność cywilną, mordując i gwałcąc na tych ziemiach tych, których mieli wyzwalać. Tereny RP zdobyli, zabrali z rąk Niemców i przeszli do kolejnej okupacji

  przypomniał prezes IPN.

  Jak dodał, „wyzwolicieli”, którzy mordowali, gwałcili i wysadzali w powietrze polskie dziedzictwo kulturowe, komuniści upamiętnili w Łubnicach zaraz po zakończeniu wojny.

  Sowiecki obiekt propagandowy w Łubnicach to klasyczny obelisk na cokole i postumencie schodkowym. Pięcioramienna czerwona gwiazda została z niego usunięta w marcu 2018 roku. Obiekt znajduje się obok ruin pałacu zburzonego przez Sowietów przy użyciu min w październiku i listopadzie 1944 r. w czasie walk o Przyczółek Sandomierski.

  W latach 1944–1945 na tym terenie przebiegała linia frontu. Poległo tu wielu żołnierzy Armii Czerwonej. W 1946 r. ich szczątki przeniesiono na cmentarz w Stopnicy. Powstały w Łubnicach pomnik miał „upamiętniać” ich walkę. Nie ma potwierdzenia, że w tym miejscu pochowani byli żołnierze polscy.

  Prezes IPN w marcu 2022 r. zaapelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Dzięki apelowi rozpoczął się kolejny etap dekomunizacji w Polsce.

  W większości przypadków spotykamy się z przychylnością, ze wsparciem, z dobrą współpracą ze strony władz samorządowych. Tam, gdzie jeszcze napotykamy problemy to działamy i możemy zapewnić, że te działania będą skuteczne i to kwestia czasu, kiedy ostatnie obiekty posowieckie znikną z przestrzeni publicznej na terenie Polski

  zapewnił dyr. Siwek.

  Przypomnijmy oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej:

  Na naszych oczach historia staje się żywym doświadczeniem. Przebrani w mundury Federacji Rosyjskiej, z Leninem i Stalinem w głowach i sercach, rosyjscy żołnierze „wyzwalają” Ukrainę, mordując kobiety, dzieci i zabijając żołnierzy niepodległego państwa.

  Władze Rosji próbują zarazem uzasadnić swą agresję, sięgając do najgorszych wzorców propagandy z czasów komunistycznych i do pseudohistorycznych argumentów. Towarzyszą temu gloryfikacja rosyjskich tradycji imperialistycznych i relatywizacja zbrodni sowieckiego komunizmu. Jakże wymowne były zdjęcia, które obiegły świat w ostatnich dniach: rosyjski czołg z flagą ZSRS zmierzający w stronę Chersonia.

  Uświadamia nam to jeszcze dobitniej niż do tej pory, jak ważne jest usunięcie z polskiej przestrzeni publicznej nazw i symboli propagujących komunizm. Mimo wieloletnich działań Instytutu Pamięci Narodowej, mimo ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego – do dziś nie brakuje w Polsce pomników poświęconych Armii Czerwonej, Gwardii/Armii Ludowej, instytucji zwalczających polskie podziemie niepodległościowe po 1944 r., ulic i placów upamiętniających funkcjonariuszy Polski Ludowej itp.

  Apeluję do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Instytut Pamięci Narodowej służy pomocą w weryfikacji nazw ulic, placów itp. podlegających zmianie zgodnie z obowiązującym prawem.

  W to miejsce godnie upamiętnijmy prawdziwych Bohaterów.

  Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie: w polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi.

  dr Karol Nawrocki
  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej